Aanbod

Klik op de woningen in onderstaande kavelkaart voor de standaard- en optionele plattegronden. Prijzen variëren van ca. € 335.000,- tot € 430.000,- v.o.n.

 

 

In de vrij op naam prijs zijn opgenomen:

 • Grond/bouwkosten
 • Sanitair, tegelwerk (basisopstelling)
 • Kosten van architect en overige adviseurs
 • Aanlegkosten water, elektra en riolering
 • Gemeentelijke leges
 • Garantie-instituut Woningborg
 • Notariskosten, makelaarscourtage en kadasterkosten
 • Overdrachtsbelasting en/of 21% BTW

Niet in de vrij op naam prijs zijn opgenomen:

 •  Kosten voor keuken(inrichting) en eventueel meerwerk 
 • Abonnee- en aansluitkosten en bekabeling voor telefoon en kabel (CAI)
 • Afsluitprovisie, notaris- en kadasterkosten voor uw hypotheek


De verkoop geschiedt o.a. onder de opschortende voorwaarden dat:

 • De omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden
 • 70% van de woningen definitief is verkocht
 • De grond is rentedragend vanaf 7 dagen na vervallen opschortende voorwaarden
 • De koopsommen zijn geldig tot 1 oktober 2020

 

Nog één woning beschikbaar!

Bouwnummer 5


Verwachte oplevering 2e kwartaal 2021. Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Meld je dan aan!

Meld je aan